La sobrassada tradicional de Mallorca no perjudica la salut